59th RODINGS RALLY (2015)  Results

Saturday-Sunday 21st/22nd November

 

Ten Checkpoint Event

No. GROUP NAME  Team  
  YHA 
  Checkpoints    start      end     Hours    Mins  
9 SUFFOLK & SOS   N 10 8.44 12.38 3 54
48 DARTFORD SCOUTS 2 N 10 10.4 2.0 3 56
81 RAYLEIGH ROCKETS 2 N 10 11.20 3.50 4 30
76 SUFF FOLK   N 10 10.58 3.30 4 32
42 STH LONDON ORIENTEERS 3 N 10 9.52 3.01 5 9
66 COCKNEY NIMRODS 3 N 10 10.38 3.51 5 13
50 CAMBRIDGE ZOOLOGY DEPT 1 N 10 10.8 3.26 5 18
71 RAYLEIGH ROCKETS 1 N 10 10.46 4.16 5 25
38 DARTFORD SCOUTS 1 N 10 9.36 3.06 5 30
77 GEOFLESS   N 10 11.8 5.07 5 59
37 STH LONDON ORIENTEERS 2 N 10 9.44 3.43 5 59
51 SCANSORIALS EXPERIENCE   N 10 10.10 4.18 6 8
47 STH MIDDLESEX GROUP 1 N 10 10.2  4.14 6 12
61 SCANSORIALS YOUTH   N 10 10.34  5.05 6 31
91 RAYLEIGH ROCKETS 3 N 10 11.50 6.24 6 34
56 COCKNEY NIMRODS 2 N 10 10.12 4.58 6 46
59 DIATRIBE   N 10 10.22 5.32 7 10
13 S LONDON ORIENTEERS 1 N 10 8.54  4.21 7 27
60 SPRINGFIELD STRIDERS   N 10 10.18  6.02 7 44
94 KATS ADVENTURE KLUB 4 N 10 11.38  7.23 7 45
48 DARTFORD SCOUTS 2 N 9 10.4  2.0 3 56
8 TEAM VIPER   N 9 8.46  4.07 7 21
30 IN THE DARK   N 9 9.16  5.02 7 46
93 TEAM IMPERIAL   N 9 11.40 7.38 7 58
49 MUDDY BOOTS   N 9 10.6  6.06 8 0
17 IPSWICH OUTDOORS   N 8 9.02 4.43 7 41
40 LOST CAVALIERS   N 7 9.42 3.39 5 57
20 COCKNEY NIMRODS 1 N 7 9.8 3.21 6 13
4 THURROCK NOMADS 1 N 7 8.36 4.07 7 31
27 PSWICH OUTDOORS   N 6 9.28 4.46 7 18
33 PORTLY PURSUITS   N 4 9.20  4.29 7 9
23 PLAINS DRIFTERS   N 4 9.18  4.29 7 11
75 KATS ADVENTURE KLUB 2 N 4 10.42  6.41 7 59
65 KATS ADVENTURE KLUB 1 N 3 10.30  4.07 5 37
95 PATHFINDERS   N 1 11.24  4.34 5 10
46 ST JOHN AMBULANCE 1 N 8 10.0  6.06 8 6
36 BILLY NO TENTS   N 6 9.48  5.55 8 7

 

Five Checkpoint Event   (Vic Halstead Trophy)

NO. GROUP NAME  Team
 YHA
  Checkpoints 
   start   
   end   
   Hours  
  Mins  
68 ELR   N 5 10.50  1.43 2 53
10 BARNET STROLLERS   N 5 8.50  11.52 3 2
52 NEW SOSPECTS   N 5 9.0  12.19 3 19
19 NIGHT OWLS TWOO   N 5 9.6  12.36 3 30
18 OLD NOT OBSELETE   N 5 9.4  12.53 3 49
29 FOREST FOXES   N 5 9.32  1.26 3 54
31 EAST BARNET SCHOOL 4 N 5 9.22  1.17 3 55
63 7th STOKE NEWINGTON SCOUTS 3 N 5 10.32 2.43 4 11
34 SLACK OPS   N 5 9.30  1.57 4 27
14 THURROCK NOMADS 2 N 5 8.56  1.24 4 28
26 IS THAT A TORCH.....   N 5 9.40 2.14 4 34
99 EPPING FOREST FIELD CENTRE 4 N 5 11.36  4.20 4 44
73 41st EPPING FOREST SCOUTS 0 N 5 11.52  4.39 4 47
25 41st EPPING FOREST SCOUTS 7 N 5 11.46 4.40 4 54
89 EPPING FOREST FIELD CENTRE 3 N 5 11.22 4.20 4 58
43 7th STOKE NEWINGTON SCOUTS 1  N 5 9.58 3.05 5 7
41 41st EPPING FOREST SCOUTS 2 N 5 9.56  3.07 5 11
79 EPPING FOREST FIELD CENTRE 2 N 5 11.0 4.20 5 20
69 EPPING FOREST FIELD CENTRE 1 N 5 10.44  4.21 5 37
16 41st EPPING FOREST SCOUTS 8 N 5 9.26 3.06 5 40
100 41st EPPING FOREST SCOUTS 6 N 5 11.16  4.58 5 42
90 41st EPPING FOREST SCOUTS 5 N 5 11.10 4.58 5 48
2 NIGHT SQUIRRELS   N 5 8.32 2.21 5 49
80 41st EPPING FOREST SCOUTS 4 N 5 10.52  5.03 6 11
6 SUSAN BOYLE   N 5 8.58  3.18 6 20
78 PGTK 3 N 5 10.56  5.20 6 24
72 PGTK 2 N 5 10.54  5.20 6 26
28 MADS   N 5 9.34  4.04 6 30
58 41st EPPING FOREST SCOUTS 3 N 5 10.24  5.03 6 39
62 PGTK 1 N 5 10.28  5.10 6 42
21 EAST BARNET SCHOOL 3 N 4 9.14 1.13 3 59
1 EAST BARNET SCHOOL   N 4 8.30  1.13 4 43
22 ST AUBYNS CADETS 1 N 4 9.12  2.21 5 9
12 NIGHT LIONS   N 4 8.52  2.21 5 29
92 PGTK 6  N 4 11.30 5.44 6 14
44 SHARKS IN THE DARK    N 3 9.46 12.58 3 12
11 EAST BARNET SCHOOL   N 3 8.48  1.13 4 25
55 WOODCRAFT FOLK 2 N 3 10.14  4.32 6 18
74 CATCH A CAMPER   N 3 10.48  5.07 6 19
64 STUCK IN THE MUD   N 3 10.36  5.08 6 32
39 WOODCRAFT FOLK 1 N 3 9.54  4.32 6 38
57 ST JOHN AMBULANCE 2 N 3 10.26  5.39 7 13
3 THE EMERYS   N 1 8.34  11.0 2 26

 

 

Best Groups (Ten Checkpoint Teams)

GROUP NAME  YHA  Total Checkpoints  Total Hours  Total Mins
RAYLEIGH ROCKETS N 30 16 29
SOUTH LONDON ORIENTEERS N 30 18 35
COCKNEY NIMRODS N 27 18 12
KATS ADVENTURE KLUB N 17 21 21

 

 

Best Five Checkpoint Groups (Suffolk Trophy)

GROUP NAME  Total Checkpoints  Total Hours   Total Mins
41st EPPING FOREST SCOUTS 15 14 52
EPPING FOREST FIELD CENTRE 15 15 2
PGTK 15 19 32
EAST BARNET SCHOOL 13 12 37

 

For a report on the 2015 Rodings Rally - click here

Top

 

 

No. GROUP NAME Team Yha Chkpoints start end Hours Mins

9 Suffoc & SoS N 10 8:44 12:38 3 54

81 Rayleigh Rockets 2 N 10 11:20 3:50 4 30

76 Suff Folk N 10 10:58 3:30 4 32

42 Sth London Orienteers 3 N 10 9:52 3:01 5 9

66 Cockney Nimrods 3 N 10 10:38 3:51 5 13

50 Cambridge Zoology Dept 1 N 10 10:8 3:26 5 18

71 Rayleigh Rockets 1 N 10 10:46 4:16 5 25

38 Dartford Scouts 1 N 10 9:36 3:06 5 30

77 Geoffless N 10 11:8 5:07 5 59

37 Sth London Orienteers 2 N 10 9:44 3:43 5 59

51 Scansorials Experience N 10 10:10 4:18 6 8

47 Sth Middlesex group 1 N 10 10:2 4:14 6 12

61 Scansorials Youth N 10 10:34 5:05 6 31

91 Rayleigh Rockets 3 N 10 11:50 6:24 6 34

56 Cockney Nimrods 2 N 10 10:12 4:58 6 46

59 Diatribe N 10 10:22 5:32 7 10

13 Sth London Orienteers 1 N 10 8:54 4:21 7 27

60 Springfield Striders N 10 10:18 6:02 7 44

94 Kats Adventure Klub 4 N 10 11:38 7:23 7 45

48 Dartford Scouts 2 N 9 10:4 2:0 3 56

8 Team Viper N 9 8:46 4:07 7 21

30 In The Dark N 9 9:16 5:02 7 46

93 Team Imperial N 9 11:40 7:38 7 58

49 Muddy boots N 9 10:6 6:06 8 0

17 Ipswich outdoors N 8 9:02 4:43 7 41

40 Lost Cavaliers N 7 9:42 3:39 5 57

20 Cockney Nimrods 1 N 7 9:8 3:21 6 13

4 Thurrock Nomads 1 N 7 8:36 4:07 7 31

27 Ipswich outdoors N 6 9:28 4:46 7 18

33 Portly Pursuits N 4 9:20 4:29 7 9

23 Plains Drifters N 4 9:18 4:29 7 11

75 Kats Adventure Klub 2 N 4 10:42 6:41 7 59

65 Kats Adventure Klub 1 N 3 10:30 4:07 5 37

95 Pathfinders N 1 11:24 4:34 5 10

46 St Johns Ambulance 1 N 8 10:0 6:06 8 6

36 Billy No Tents N 6 9:48 5:55 8 7